انتشارات استادیار وابسته به موسسه تحقیقاتی و مشاوره دانشیار
موقعيت در سايت :: Skip Navigation Linksوب سايت انتشارات استاديار > نويسندگان و مترجمين > اطلاعات نويسنده / مترجم   | پنج شنبه، 30 شهريور 1396
نحوه چاپ كتاب توسط انتشارات استاديار


 


دكتر فريدون كامران

نويسندهدكتر فريدون كامران
دكتر فريدون كامران
فريدون كامران فرزند نعمت‌الله در اسفند سال 1331 در يك خانواده فرهنگي متوسط در دزفول متولد شد. تحصيلات ابتدايي و متوسطه خود را در اين شهر گذراند و پس از اخد مدرك كارشناسي رشته اقتصاد از ايران راهي كشور فرانسه مي‌شود و در دانشگاه آرسنال تولوز فرانسه به تحصيل رشته اقتصاد و برنامه ريزي روستايي و دانشگاه ميراي اين كشور به تحصيل رشته جامعه شناسي مي‌پردازد.
وي در سال 1981 ميلادي با اخذ درجه فوق ليسانس (D.E.A) در رشته اقتصاد و برنامه‌ريزي روستايي و در سال 1982 ميلادي موفق به كسب درجه فوق ليسانس در رشته جامعه شناسي مي‌شود. او نهايتا در سال 1984 ميلادي به دريافت درجه دكتراي اقتصاد و برنامه ريزي روستايي با درجه ممتاز (Tres bien) نائل و يك سال بعد درجه دكتراي جامعه شناسي خود را از دانشگاه ميراي فرانسه با درجه نسبتا خوب (Asses bien) اخذ مي‌نمايند.
دكتر كامران پس از اخذ مدرك دكتراي خود از دانشگاههاي فرانسه به ايران بر مي‌گردد و در دانشگاههاي شيراز، بوعلي سيناي همدان و دانشگاه آزاد اسلامي مشغول تدريس در زمينه هاي اقتصادي، جامعه شناسي و برنامه ريزي مي‌شوند.
وي هم اكنون عضو هيئت علمي تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن و مديرعامل و رئيس هيئت مديره موسسه تحقيقاتي و مشاوره عالي دانشيار مي‌باشند.


سوابق علمي، آموزشي، تحقيقاتي و اجرايي...

I. نگارشات

الف: رساله ها (به زبان فرانسه)

1- رساله فوق لیسانس (D. E. A) در رشته اقتصاد و برنمه ریزی روستایی (مطالعات روستایی) دانشگاه علوم اجتماعی تولوز فرانسه (آرسنال).
Les spécificités de éxode rural en Iran- Ľ université des sciences socials de Toulouse 1981


2- رساله فوق لیسانس (D. E. A) در رشته جامعه شناسی دانشگاه میرای فرانسه
Les paysans dans les cites nyktubatuibaks- Ľ université de mirail 1982


3- رساله دکتری در رشته اقتصاد و برنامه ریزی روستایی (مطالعات روستایی) دانشگاه علوم اجتماعی تولوز فرانسه
Le development agricole (le cas de I' Iran) Ľ université des sciences socials de Toulouse 1984


4- رساله دکتری جامعه شناسی از دانشگاه میرای فرانسه
éxode rural en Iran- Ľ université de mirail 1985


ب. تألیفات منتشره

 1. توسعه و برنامه ریزی روستایی- انتشارات آوای نور 1374
 2. مشارکت سیاسی کارگران- انتشارات دانشیار 1380
 3. نقش روابط کار در بهره وری- انتشارات دانشیار 1380
 4. نقض انضباط کار در بهره وری- چاپ اول انتشارات دانشیار 1380. چاپ دوم انتشارات استادیار 1382
 5. عشق ماندگار (رمان) – انتشارات استادیار 1382
 6. برنامه ریزی روستایی- انتشارات استادیار 1382
 7. روش های تحقیق در علوم اجتماعی- انتشارات استادیار 1384
 8. روش های تحقیق در علوم اجتماعی- انتشارات چاپبخش 1386
 9. روش تدوین طرح های پژوهشی (پروپوزال نویسی)- انتشارات استادیار 1387

ج: جزوات

 1. برنامه ریزی روستایی ( جزوه درسی در دانشگاه شیراز- بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی- آذر 1364- 160 صفحه )
 2. تأمین اجتماعی ( جزوه درسی در دانشگاه شیراز- بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی- آذر 1364- 160 صفحه )
 3. برنامه ریزی اقتصاد و اجتماعی ( جزوه درسی در دانشگاه شیراز- بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی- دی 1365 )
 4. اقتصاد کشاورزی ( جزوه درسی در دانشگاه تهران- مجتمع آموزش عالی ابوریحان 1367- 100 صفحه )
 5. مبانی جامعه شناسی 1 (جزوه درسی در دانشگاه بوعلی سینای همدان 1369- 80 صفحه )
 6. مبانی جامعه شناسی 2 (نقد جامعه شناسی دکتر عبدالحسین نیک گهر) ( جزوه درسی در دانشگاه بوعلی سینای همدان 1370 )

د. مقالات

 1. رئوس کلی از استراتژی اقتصاد کشاورزی
  مقالة منتشر شده در مجله اقتصادی شماره 2 اردیبهشت 1366
 2. مقابله با مهاجرت روستایی در کشورهای جهان سوم (برنامه های کوتاه مدت)
  مقالة منتشر شده در مجله اقتصادی (وزارت اقتصاد) شماره 7 مهرماه 1366
 3. مقابله با مهاجرت روستایی در کشورهای جهان سوم (برنامه های درازمدت)
  مقالة منتشر شده در مجله اقتصادی (وزارت اقتصاد) شماره 8 آبانم ماه 1366
 4. قنات در ایران
  مقالة منتشر شده در مجله اقتصادی (وزارت اقتصاد) شماره 10 آذرماه 1366
 5. توسعه اقتصاد کشاورزی در افریقای سیاه
  مقالة منتشر شده در مجله اقتصادی (وزارت اقتصاد) شماره 9 آذرماه 1367
 6. مقابله با مهاجرت روستایی در کشورهای جهان سوم
  مقالة منتشر شده در مجله رونق شماره 9 خرداد1370 ومجله تازه های اقتصادی شماره7 تیر 1370
 7. نقش جامعه شناسی در توسعه اقتصادی- اجتماعی (1)
  مقالة منتشر شده در مجله تازه های اقتصادی شماره 33 مرداد ماه 1372
 8. روشهای مبارزه با گران فروشی
  مقاله منتشر شده در روزنامه اطلاعات شماره 20320 مورخ 25 مهرماه 1373
 9. سیستم تنظیم قیمتها و راههای کنترل آن (1)
  مقالة منتشر شده در مجله تازه های اقتصادی شماره 39 مرداد ماه 1373
 10. سیستم تنظیم قیمتها و راههای کنترل آن (2)
  مقالة منتشر شده در مجله تازه های اقتصادی شماره 40 شهریور ماه 1373
 11. سیستم تنظیم قیمتها و راههای کنترل آن (3)
  مقالة منتشر شده در مجله تازه های اقتصادی شماره 41 مهر ماه 1373
 12. سیستم تنظیم قیمتها و راههای کنترل آن (3)
  مقالة منتشر شده در مجله تازه های اقتصادی شماره 41 مهر ماه 1373
 13. سیستم تنظیم قیمتها و راههای کنترل آن (3)
  مقالة منتشر شده در مجله تازه های اقتصادی شماره 41 مهر ماه 1373
 14. شیوه کنونی شکل گیری شوراهای کارگری زمینه ساز لمپن سالاری
  روزنامه مردم سالار مورخ 17/5/81
 15. شیوه کنونی شکل گیری شوراهای کارگری زمینه ساز لمپن سالاری
  روزنامه مردم سالار مورخ 17/5/81
 16. شیوه کنونی شکل گیری شوراهای کارگری زمینه ساز لمپن سالاری
  روزنامه مردم سالار مورخ 17/5/81
 17. فروش نفت بدون ارزش افزوده خلاف منطق اقتصادی است
  روزنامه جهان اقتصاد 21/12/81
 18. نقش عدم همدلی والدین بر بزه کاری نوجوانان
  مقالة منتشر شده در فصلنامه علمی پژوهشی جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان سال اول شماره چهارم – زمستان 1384
 19. نقش خانواده در فرار دختران
  مقالة منتشر شده در فصلنامه علمی پژوهشی جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان
 20. تأثیر فرآیند خصوصی سازی خدمات پستی بر عملکرد مالی و حساب مشتریان
  فصلنامه علمی پژوهشی اجتماعی- شماره 1- زمستان 1387
 21. بررسی موانع عاملیتی مؤثر بر مشارکت سازمان یافته (با سایرین)
  فصلنامه علمی پژوهشی اجتماعی- شماره 1- زمستان 1387
 22. بررسی تطبیقی انگیزه پیشرفت در بین طبقات اجتماعی
  فصلنامه علمی پژوهشی اجتماعی- سال دوم- شماره 2
 23. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی شبکه وسلامت روان
  مقاله ای باهمکاری خدیجه ارشادی منتشره درفصلنامه علمی پژوهشی پژوهش اجتماعی بادرجه ISCشماره 3تابستان 1388
 24. تحلیل محتوای آثاروندالیستی نوشتاری بردیوارهای شهرتهران
  مقاله ای باهمکاری زینب کرمی منتشره درفصلنامه علمی پژوهشی جامعه شناسی شماره 2سال پنجم تابستان 1388
 25. بررسی میزان اعتماداجتماعی مردم به پلیس وعوامل مرتبط باآندراستان ایلام درسال 1388 مقاله ای باهمکاری اسلام احمدیان منتشره درفصلنامه علمی پژوهشی پژوهش اجتماعی با درجه ISC شماره 4 پاییز1388
 26. بررسی مشکلات فرهنگی –اجتماعی زندگی آپارتمانی شهرجدیدپردیس
  مقاله ای باهمکاریدکترسیداحمدحسینی وخدیجه ذبیحی نیامنتشره درفصلنامه علمی پژوهشی پژوهش اجتماعی بادرجه ISC شماره 5 زمستان 1388
 27. بررسی تأثیرعوامل اقتصادی واجتماعی برآغازمصرف موادمخدر درمیان مراجعه کنندگان به .....
  مقاله ای باهمکاری نبی الله رضاپورگتابی منتشره درفصلنامه علمی پژوهشی پژوهش اجتماعی بادرجه ISCشماره3پاییز1389
 28. بررسی مقایسه ای سرمایه اجتماعی بین خانواده های شاهدوایثارگرباخانواده های عادی وعوامل مؤثربرآن دراستان گلستان
  مقاله ای باهمکاریدکترغلامرضاخوش فروآرزوحسینی منتشره درفصلنامه علمی پژوهشی پژوهش اجتماعی بادرجه ISCشماره 9 زمستان 1389
 29. شناخت عوامل اجتماعی مؤثربرتحمل اجتماعی درشهرسراب
  مقاله ای باهمکاری دکترحبیب آقابخشی ومجیدنصیرپورسردهایی منتشره درفصلنامه علمی پژوهشی پژوهش اجتماعی بادرجه ISCشماره دهم بهار1390
 30. تأثیرکیفیت زندگی کاری برسرمایه اجتماعی کارکنان شرکت رجاء
  مقاله ای باهمکاری مسعود طاهریان ودکترمجیدکفاشی منتشره درفصلنامه علمی پژوهشی پژوهش اجتماعی بادرجه ISCشماره 13 زمستان 1390
 31. عوامل اجتماعی مؤثربراحساس نابرابری های احتماعی وپیامدهای آن درشهرتهران
  مقاله ای باهمکاری فردین طهماسبی وخلیل میرزایی منتشره درفصلنامه علمی پژوهشی پژوهش اجتماعی بادرجه ISCشماره 14 بهار1391
 32. بررسی عوامل اجتماعی مؤثربروجدان کاری دربین کارکنان ستادمرکزی سازمان تأمین اجتماعی درسال 1389
  مقاله ای باهمکاری دکترحسین یحیی زاده وکبری خلیلی منتشره درفصلنامه علمی پژوهشی جامعه شناسی سال هفتم شماره 1 بهار1390
 33. شناخت اثربخشی دوره های آموزشی هنرستان های دخترانه فنی حرفه ای وکارودانش شهرتهران
  مقاله ای باهمکاری دکترحبیبالله آقابخشی ولیلااشرف زاده مرادعلی منتشره درفصلنامه جامعه شناسی دانشگاه آزاداسلامی آشتیان شماره سه سال هشتم پاییز1391
 34. بررسی عوامل فرهنگی اجتماعی مؤثربرسلامت اوقات فراغت نوجوانان شهرآمل 1389
  مقاله ای باهمکاری دکت حبیب الله آقابخشی ومعصومه واحدی منتشره در درفصلنامه جامعه شناسی دانشگاه آزاداسلامی آشتیان شماره چهارسال هشتم زمستان 1391

هـ - تحقیقات

 1. نظرسنجی از مردم همدان نسبت به شهرداری و شناخت وضعیت اقتصادی و اجتماعی اهالی شهر
  طرح تحقیقاتی منتشره توسط شهرداری همدان 1369
 2. توسعه منابع آبی و اراضی کشور
  طرح تحقیقاتی منتشره توسط سازمان مشاوره ای صراط 1371
 3. بررسی فضاهای آموزشی مورد نیاز در برنامه دوم توسعه
  طرح تحقیقاتی به کارفرمایی وزارت آموزش و پرورش، مجری طرح سازمان مشاوره صراط محقق فریدون کامران
 4. بررسی ساختار سازمانی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی
  آذر ماه 1375 مجری طرح مؤسسه تحقیقاتی و مشاوره عالی دانشیار محقق فریدون کامران
 5. بررسی تناسب آموزشهای فنی- حرفه ای با نیازهای جامعه
  طرح تحقیقاتی به کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی دی ماه 1376
 6. مشارکت سیاسی کارگران استان تهران
  طرح تحقیقاتی به کارفرمایی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی 1378

و- شرکت در سخنرانی ها و سمینارها

 1. سخنرانی در خصوص: مهاجرت روستایی در کشورهای جهان سوم- در شهریور 1363 در دانشگاه شیراز، دانشکده علوم انسانی.
 2. سخنرانی در سمینار 3 روزه «ساختار اقتصاد بدون نفت» در دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه اصفهان، تحت عنوان: استراتژی توسعه کشاورزی ایران، از تاریخ 31/3/65 لغایت 2/4/65
 3. سخنرانی در خصوص: نقش علوم اجتماعی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، در تاریخ 20/3/69 در دانشگاه بوعلی سینای همدان
 4. سخنرانی در کنگره جهانی جامعه شناسی روستایی تحت عنوان: اثرات اجتماعی شرکت های چند ملیتی در روستاها، به زبان فرانسه در ژانویه 1990 در بولوین
 5. شرکت در سمینار «جامعه شناسی و توسعه» و ارائه مقاله تحت عنوان نقش جامعه شناسی در توسعه، از تاریخ 19/9/70 تا 21/9/70
 6. شرکت در میزگردهای متعدد (8 میزگرد) در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مرکز همدان تحت عناوین: اعتیاد در جامعه و مسأله جمعیت در سال 1370
 7. سخنرانی در همایش «نقش انضباط کار در بهره وری» تحت عنوان: نقش انضباط کار در انسجام و حفظ گروه های اجتماعی در آبان ماه 1376 در دانشگاه مدیریت دولتی
 8. سخنرانی در همایش «نقش روابط کار در بهره وری» تحت عنوان: نقش روابط رسمی و غیررسمی در بهره وری سازمان در تاریخ 9/12/76 در سالن تلاش وزارت کار و امور اجتماعی
 9. سخنرانی در همایش «مدیریت بیمارستانی» تحت عنوان: استفاده از جامعه شناسی بیماران در مدیریت بیمارستانی در تاریخ تیر ماه 1377
 10. سخنرانی در دومین همایش «نقش انضباط کار در بهره وری» در شهریور ماه 1378 تحت عنوان: جایگاه انضباط کار در سیستم های سازمانی
 11. سخنرانی در دومین همایش «نقش روابط کار در بهره وری» در تیر ماه 1379
 12. مصاحبه های علمی با رادیو فرهنگ تحت عناوین: نقش انضباط کار در سازمان و ایزو9000 (تضمین کیفیت) در تابستان 1380
 13. سخنرانی در همایش نقش انضباط کار در بهره وری مدیران آموزشی در ناحیه 2 بندرعباس در تاریخ روز شنبه مورخ 5/2/83
 14. مصاحبه علمی در شبکه پنج صدا و سیماری جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 18 دی ماه 1384 تحت عنوان جامعه شناسی شهری
 15. سخنرانی و مصاحبه در همایش «جایگاه پژوهش در علوم اجتماعی» تحت عنوان آسیب شناسی پژوهش در ایران در تاریخ 24/1/87 (هفته پژوهش)
 16. سخنرانی و عضو کمیته علمی همایش «بحران های طبیعی و نقش حرفه ای حمایتی مددکاری اجتماعی در تاریخ 5/10/87 تحت عنوان نقش دانشگاه در بحران های طبیعی
 17. عضو کمیته علمی همایش ملی «آسیب شناسی روانی و اجتماعی: شناخت، پیشگیری و درمان»
 18. سخنران و عضو کمیته علمی همایش منطقه ای «نقش مدیریت شهری در فرهنگ الگوی مصرف شهروندان شهرداری منطقه 8 تهران» در تاریخ 5/12/88
 19. عضو کمیته علمی همایش: «بررسی آثار مؤلفه های مدیریت و اقتصاد بر اشتغال» در سال 1382

ز- مجری برگزاری همایش ها (از طریق مؤسسه دانشیار)

 1. برگزاری همایش علمی- تخصصی: نقش انضباط کار در بهره وری در آبان ماه 1376 در دانشگاه مدیریت دولتی تهران
 2. برگزاری همایش علمی- تخصصی: نقش روابط کار در بهره وری در اسفند ماه 1376 در سالن تلاش وزارت کار و امور اجتماعی
 3. برگزاری همایش: «مدیریت بیمارستانی» در تیرماه 1377 در بیمارستان خاتم الانبیاء
 4. برگزاری همایش علمی- تخصصی: ایزو 9000 در آذرماه 1377 در سالن تلاش وزارت کار و امور اجتماعی
 5. برگزاری دومین همایش علمی – تخصصی: نقش انضباط کار در بهره وری در شهریور ماه 1378 در سالن سازمان فنی و حرفه ای کرج
 6. برگزاری دومین همایش علمی- تخصصی: نقش روابط کار در بهره وری در تیرماه 1379 در دانشگاه علوم بهزیستی

ح- فعالیت های آموزشی

 1. تدریس دروس: برنامه ریزی روستایی، برنامه ریزی اجتماعی، مبانی جامعه شناسی، جامعه شناسی روستایی، سازمان و مدیریت، تأمین اجتماعی در دانشگاه شیراز از سال 1365 تا 1367
 2. تدریس دروس: مبانی جامعه شناسی، جامعه شناسی روستایی، مدیریت کشاورزی، اقتصاد کشاورزی، اقتصاد خرد، اقتصاد کلان به مدت 3 سال از 1367 تا 1370 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
 3. تدریس دروس: مبانی جامعه شناسی 1 و 2، برنامه ریزی روستایی، برنامه ریزی اقتصاد و اجتماعی به مدت 2 سال از 1368 تا 1370 در دانشگاه بوعلی سینای همدان
 4. تدریس دروس: مبانی جامعه شناسی 1 و 2 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از 1370 تا 1371
 5. تدریس دروس: مبانی جامعه شناسی، اصول علم اقتصاد، برنامه ریزی روستایی، اقتصاد ایران، برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی، روش تحقیق در علوم اجتماعی در دوره های کارشناسی، و دروس سمینار توسعه روستایی، جامعه شناسی صنعتی، جامعه شناسی شهری، مدیریت منابع انسانی و روش تحقیق در دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن از سال 1372 تاکنون

ت- فعالیت های اجرایی

 1. ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود از سال 1368 تا 1369
 2. مدیر دفتر طرح و برنامه و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود از سال 1367 تا 1369
 3. نماینده دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینای همدان از سال 1368 تا 1370
 4. مدیر گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینای همدان از سال 1369 تا 1370
 5. کارشناس ارشد گروه اقتصاد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران از سال 1371 تا 1372
 6. عضو شورای سنجش علمی دانشگاه آزاد اسلامی در دفتر مرکزی دانشگاه از سال 1371 تا 1372
 7. رئیس گروه اقتصاد در شرکت مشاوره تحقیقاتی صراط از 1370 تا 1373
 8. عضو گروه بررسی امکانات اجرایی خصوصی سازی منابع آب در وزارت نیرو از 1371 تا 1372
 9. مدیر عامل مرکز پژوهش و مشاوره اقتصادی، اجتماعی و آموزشی آرمان نگر از مهرماه 1371 تا تیر ماه 1373
 10. مدیر عامل و رئیس هئیت مدیره مؤسسه تحقیقاتی و مشاوره عالی دانشیار از تیر ماه (ادامه دارد)1373
 11. مجری طرح های آموزشی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی از سال 1376 تا سال 1379
 12. عضو شورای پژوهشی دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن از سال 1382(ادامه دارد)
 13. مدیر گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن از سال 1383 تا 1385
 14. عضو کمیته پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن از سال 1382 (ادامه دارد)
 15. عضو کمیته آموزشی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن از سال 1382 (ادامه دارد)
 16. عضو کمیته علمی بررسی مقاله های همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در سال 1385
 17. همکاری با صدا و سیما جهت ساخت مجموعه پیک نوروزی در سال 1386
 18. مدیر گروه های کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن از تاریخ 20/12/86(ادامه دارد)
 19. ریاست دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن از تاریخ 20/12/86(ادامه دارد)
 20. سردبیر فصلنامه علمی پژوهشی اجتماعی از شهریور ماه 1387(ادامه دارد)
 21. عضو شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن از سال 20/3/87 (ادامه دارد)
 22. عضو اصلی کمسیسون موارد خاص آموزشی واحد رودهن از 29/2/87 (ادامه دارد)
 23. عضو کمیته تخصصی رشته علوم اجتماعی منطقه 12 جهت تعیین صلاحیت علمی متقاضیان حق التدریس از 19/4/87(ادامه دارد)
 24. عضو کمیته علمی همایش ملی «آسیب شناسی روانی و اجتماعی: شناخت پیشگیری و درمان
 25. استاد نمونه سال تحصیلی 90-1389 در دانشگاه آزاداسلامی واحدرودهن


آثار دكتر فريدون كامران... 
کليه محصولات فرهنگي در سايت فروشگاه با هولوگرام وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامي به فروش میرسد و کليه قيمتها درج شده در سايت بروز ميباشد.


  سبد خرید

  تعداد 0 عدد
  مبلغ كل 0 ريال

      ليست سفارشم!پیگیری سفارشبا اطمینان خرید کنید!سامان پارسيان اقتصاد نوين كشاورزي ملت

پاسارگاد صادرات صنعت و معدن سينا توسعه صادرات


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به انتشارات استادیار است. براساس ماده 23 قانون حمايت حقوق مولفان، کليه آثار ارائه شده
در اين وب‌سايت با مجوز از صاحب امتياز اثر مي‌‌باشد. طراحی و توسعه
  گروه فناوری اطلاعات رکورد